Kevyen kaluston kaksipilarinostimet

Ajoneuvonostinten kestosuosikki pitää pintansa.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 3/2020:

Kevyen kaluston korjaamoille suunniteltuja nostimia on tarjolla laidasta laitaan. Pienimpiä ovat liikuteltavat, lähinnä rengastöihin soveltuvat kevytnostimet ja järeimmät nelipilarisia ajosiltanostimia. Kullekin nostintyypille löytyy käyttötarkoituksena ja kaikkiin korjaamon töihin soveltuvaa mallia on mahdoton toteuttaa.

Perinteinen kaksipilarinostin on kuitenkin yhä yksi suosituimmista nostinmalleista. Kaksipilarinostimen valtteja ovat edullisuus, varmatoimisuus ja monipuolisuus korjaamon perustöissä. Koska nostoyksiköt sijaitsevat auton sivulla ja varsinainen nosto tapahtuu monipuolisesti säädettävien nostovarsien välityksellä, auton alla ei käytännössä ole mitään estettä. Näin huoltotöiden tekemiseen jää mahdollisimman paljon vapaata tilaa. Esimerkiksi apurungon tai vaihteiston irrottaminen ovat töitä, joissa kaksipilarinostin näyttää erinomaisuutensa.

Tämänkertaiseen Laitekatsaukseen kootut nostimet kykenevät 3000–3500 kg:n nostoihin. Tällaisella nostimella voidaan nostaa henkilöautojen lisäksi myös paketti- ja maastoautoja, joten kokoluokka on pätevä useimpiin korjaamoihin.

Lattiatila vapaaksi

Nykyisin käytännössä kaikki kaksipilarinostimet ovat niin sanotusti epäsymmetrisiä eli etu- ja takanostovarret ovat erimittaiset. Tämä mahdollistaa ajoneuvon ajamisen nostimelle niin, että ovet eivät kolhiinnu pilareihin.

Kaksipilarinostin koostuu kahdesta erillisestä nostoyksiköstä, jotka on yhdistetty joko sähköisesti tai hydraulisesti synkronoidun noston aikaansaamiseksi. Varsinaista mekaanista yhteyttä pilareiden välillä ei siis ole.

Joissakin nostimissa yhdyskaapelien tai hydrauliletkujen reitti voidaan valita kulkemaan joko ylä- tai alakautta. Yleensä suosituin reitti yhteydelle on pilarien yläpuolelle. Näin lattia pilarien välillä jää vapaaksi ylimääräisistä kaapeli- tai letkukouruista. Yksi pilarinostinten valtteja onkin lattiavapaan asennuksen mahdollisuus ilman lattiaan tehtäviä upotuksia.

Nostinten lisävarustevalikoima on varsin suppea. Työvalo on asia, jota auton alla puuhaava mekaanikko osannee arvostaa. Lisäksi jokapäiväistä käyttöä helpottavia varusteita ovat pikanostopäät sekä nostotallojen jatkokappaleet.

Paineilma- ja sähköliitännät nostopilarissa vähentävät lattialla risteilevien kaapeleiden määrää ja pienentävät kompastumisriskiä. Useisiin pilarinostimiin tällainen energiayksikkö on saatavilla lisähintaan.

Toisinaan ajoneuvoa voi olla tarve laskea tai nostaa kesken huoltotöiden. Tällöin työtä voi nopeuttaa mahdollisuus käyttää nostinta molemmista pilareista. Koska autoja huollettaessa niitä saatetaan joutua nostamaan ja laskemaan monia kertoja, nostimen nostonopeus on yksi työn sujuvuuteen vaikuttava tekijä.

Muistutus tarkastuksista

Yli 0,5 metrin nostokorkeudelle nostavalle autonostimelle täytyy suorittaa käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus. Tarkastuksen suorittaminen on korjaamon vastuulla. Yleensä käyttöönottotarkastus hoituu nostimen asennuksen yhteydessä, mutta vuosittain suoritettava määräaikaiskatsastus on syytä merkitä kalenteriin.

Vähintään kymmenen vuoden välein nostimelle on suoritettava niin sanottu perusteellinen tarkastus, jonka yhteydessä on tarkoitus havaita mahdollisia teräsrakenteiden väsymisestä aiheutuvia rakenteiden vaurioitumisia. Perusteellinen tarkastus mielletään laajaksi ja kalliiksi prosessiksi. Usein nostinkantaa uudistetaankin perusteellisen tarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi.

Linkki PDF-taulukkoon