Tutkittua dataa ajoakuista: pikalataus heikentää kapasiteettia

AVILOO-laitteella tehdyt mittaukset osoittavat, että tasavirralla tehdyt sähköautojen pikalataukset heikentävät akuston kuntoa huomattavasti.

Itävaltalainen AVILOO on toiminnassaan keskittynyt korkeajänniteakkuja hyödyntävien autojen akkujen testaukseen. Käytännössä heidän valmistamallaan laitteella voidaan suorittaa ajonaikainen testaus, jonka myötä saadaan monipuolista informaatiota akkujärjestelmän toiminnasta ja kunnosta. Laite kytketään auton OBD-pistokkeeseen, ja testaus voidaan tehdä asiakkaan normaalien arkiajojen aikana.

Testausta on tehty jo siinä määrin, että mittaustuloksista voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä esimerkiksi lataustapojen aiheuttamiin akkujen toimintakykymuutoksiin liittyen.

17 % nopeampi SoH-muutos

Vuoden 2022 lopulla julkaistu tulos osoittaa, että yli 200 000 kilometriä ajetuissa, pääsääntöisesti tasavirralla (DC) pikaladatuissa täyssähköautoissa akun toimintakykyä kuvaava SoH-arvo on tippunut 17 % enemmän, pääsääntöisesti hidasladattuihin autoyksilöihin verrattuna. Johtopäätösten saamiseen käytettiin 22 autosta saatuja mittausarvoja.

Tulosten mukaan tuskin koskaan pikaladattujen sähköajoneuvojen ajoakun kunto on parhaimmillaan 200 000 kilometrin ajosuoritteiden jälkeenkin vielä 90 % tasolla, kun pitkälti pikaladattujen sähköajoneuvojen akun toimintakunto on puolestaan vain 73 % alkuperäisestä.

Y-akselilla kuvataan SoH-arvoa, X-akselilla pikalatausten osuutta. Origon lähellä näkyvä poikkeustapaus johtuu akun kennovauriosta.

Tärkeää mittaustietoa

Erilaisten lataustapojen vaikutus korkeajänniteakkujen kuntoon on ollut mielenkiinnon kohteena pitkään, mutta konkreettista faktaa asiasta ei ole ollut paljoa saatavilla. Pikalataus tunnetusti rasittaa akkujärjestelmää tavallista enemmän, mutta vaikutuksen voimakkuudesta tavallisten kuluttajien autoissa ei ole usein julkaistu tarkkaa mittaustietoa.

”On yleisesti tiedossa, että hidaslataamalla akku pysyy paremmassa kunnossa. 17 prosenttiyksikön ero akkukapasiteetissa on todella iso 200 000 km ajetussa autossa. Erityisesti käytettyä autoa ostettaessa tai myydessä on eduksi, jos auton sen hetkisestä kunnosta on tältäkin osin tarkempaa tietoa”, toteaa AVILOO-laitetta Suomessa edustavan Diagno Finlandin toimitusjohtaja Juha Seppälä.

Muutakin hyötyä

Hidaslataaminen kotona yöllä tai työpaikalla keskipäivällä olisi hyväksi sekä sähköverkolle että akuille. Suomessa kotilataus on omakotiasujalle helppoa ja kaikin puolin järkevää. Monella sähköautoilijalla valtaosa ladatusta sähköstä tulee kotilaturista. Useissa taloyhtiössä sähköautojen lataaminen on kielletty ja prosessit latauksen mahdollistamiseksi taloyhtiössä saattavat kestää vuosia, vaikka etenkin suko-pistokkeesta tehtävän hidaslatauksen mahdollistaminen olisi monissa taloyhtiöissä helppoa ja edullista.

Lataustavalla on tutkittua vaikutusta akun toimintakunnon säilymiselle. Kiireettömässä tilanteessa kannattaa hyödyntää hidasta lataustapaa.

”Kun sähköautojen määrä lisääntyy vauhdilla, olisi sähköverkonkin kannalta järkevää, että autoja ladattaisiin yöllä, kun muu kulutus on pienimmillään”, Seppälä täydentää.

”Ajoakkujen lataaminen on yksi keskeisistä niiden kuntoon vaikuttavista tekijöistä. Yhteensä tuhansille eri ikäisille ajoneuvoille tekemiemme akkutestien perusteella on selvää, että tasavirtalatauksen osuuden (% kokonaislatausmäärästä) ja heikkenevän toimintakunnon välillä on ilmeinen korrelaatio. Toistuva pikalataus vahingoittaa akkua, vaikka akussa olisi lämmönhallinta. Myös aivan täyteen latausta (varaustila 80 % – 100 %) tulee välttää, ja se tulisi tehdä vain tarvittaessa”, kertoo AVILOO Battery Diagnosticsin toimitusjohtaja Marcus Berger.

Teksti: Kalle Kalaja

KATSO TESTAUKSESTA TARKEMMIN VIDEOLTA (MAINOS):