Tekoäly hyötykäyttöön

Tekoäly voi tarjota yritykselle tavan löytää uudenlaista tehokkuutta liiketoimintaan.

Tekoäly on tehnyt viime vuosina tuloaan osaksi yritystoimintaa. Aihe on kuitenkin pysytellyt vielä hieman etäisenä, ja aiheuttanut ehkä jonkun verran hämmennystäkin.

Tämä johtunee siitä, että aika harvalla on konkreettista käsitystä siitä, mitä tekoäly on ja mitä sillä voidaan yritystoiminnassa tavoitella. Mielikuva tekoälystä voi liittyä vaikkapa tieteiselokuviin, jossa niin sanottu tekoäly uhkaa hurjimmillaan koko maapallon olemassaoloa.

Arkinen todellisuus on kuitenkin melko lailla päinvastainen: tekoäly on tänä päivänä huomaamaton lisäosa vaikkapa sähköpostiohjelmassa tai kännykän sovelluksessa. Tekoäly seuraa ja analysoi ohjelman käyttöä ja tekee ehdotuksia erilaisista aloittaa vastaus asiakkaan lähettämään sähköpostiviestiin.

Katso informatiivinen haastatteluvideo!

”Sen vuoksi usein puhutaankin tukiälystä tekoälyn sijaan. Tekoäly on ihmisen huomaamaton arjen apuri”, Haaga-Helian tutkija Anna Lahtinen (videolla)) kiteyttää.

”Yleisesti tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä matkia ihmiselle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten oppimista, analysointia tai suunnittelua”, Lahtinen lisää.

Tekoäly pk-yrityksissä

Lahtinen on päässyt tutustumaan tekoälyyn Haaga-Helian AI-TIE-hankkeessa. Hankkeen päätavoite oli tukea pk-yrityksiä ottamaan tekoäly käyttöön liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa. Hankkeeseen osallistui yli 150 pk-yritystä ja se oli käynnissä vuosina 2021–2023.

AI-TIE-hankkeessa tekoälystä kiinnostuneita yrityksiä autettiin alkuun erilaisin kehityshankkein ja valmennuksin. Suurinta potentiaalia tekoälyn hyödyntämiseen pk-yrityksissä nähtiin olevan esimerkiksi muassa myynnissä ja markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, laadunvalvonnassa sekä huolto- ja etädiagnostiikassa.

”Tekoälyhankkeen aluksi onkin tärkeää miettiä, missä yritystoiminnan alueella tekoälyä halutaan ottaa käyttöön. Vasta sen jälkeen aletaan miettiä teknistä toteutusta”, Lahtinen sanoo.

Paras tulos saavutetaan henkilöstöryhmien vuoropuhelulla. Hankkeen etenemisen vuoksi on tärkeää, että johto sitoutuu hankkeeseen. It-osastolla on oma roolinsa, koska tekoälyn toiminta pohjautuu tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin.

”Ja kun henkilöstöä kokoontuu yhteen, on samalla mahdollisuus pohtia liiketoiminnan kehittämistä muutenkin.”

Tekoälykokeilu on parhaimmillaan, kun toteutuksessa on mukana useita henkilöstöryhmiä. (Kuva: Istock)

Laadukasta dataa

Kun tekoälyhankkeen kohde on saatu määriteltyä, päästään hankkeen toisen keskeisen kysymyksen äärelle. Tekoäly ei toimi tyhjiössä, vaan tarvitsee käyttöönsä laadukasta koneluettavaa tietoa eli dataa.

Tekoälyn käyttöön soveltuvaa dataa kertyy esimerkiksi yrityksen taloushallintoon. Tekoälyn voi opettaa esimerkiksi perehtymään yrityksen ostolaskuihin ja tuottamaan sen pohjalta ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

”Datan määrä ei kuitenkaan ratkaise. Suuri määrä hajanaista tai virheellistä dataa ei korvaa laatua”, Lahtinen muistuttaa.

Dataa käsitellessä on tärkeää pitää mielessä tietoturva- ja tietosuoja-asiat. Data ei edes välttämättä ole yrityksen omassa hallussa, vaan esimerkiksi yhteistyökumppanin palvelussa.

Kumppanista apua

Tekoälyratkaisut voivat lopulta olla melko yksinkertaisia. Useimmiten haastavinta tekoälykokeiluissa on tunnistaa oleellinen, usein eri muotoinen ja eri paikoista löytyvä data sekä saattaa se oikeaan muotoon ja oikeaan paikkaan hyödynnettäväksi.

Apua tekoälyhankkeen käynnistämiseen voi olla hyvä etsiä yrityksen ulkopuolelta. Alalla on isoja valtakunnallisia yrityksiä, mutta osaava kumppani saattaa löytyä myös paikallisten yritysten joukosta.

”Yritykset, jotka pystyvät ottamaan tekoälyn tehokkaasti käyttöön, voivat vahvistaa kilpailukykyään ja saada kilpailukykyä”, Lahtinen tiivistää.

Tekoäly on hiipinyt vaivihkaa osaksi ihmisten ja yritysten arkea. Sen perusperiaatteiden ja -toimintojen tunteminen on hyödyllistä. (Kuva: iStock)

Tukea logistiikkaan

Assistor-Uuttera on Suomen johtava ajoneuvologistiikan toimija, joka kehitti toukokuussa 2022 valmistuneen automatisoidun tekoälyratkaisun Azure Data Factoryn ja Machine Learning Workspacen -työkaluja hyödyntäen.

Assistor-Uutteran kautta kulkee yli puolet Suomessa myytävistä uusista autoista autoliikkeisiin ja asiakkaille. Tekoälyratkaisun avulla yritys arvioi auton maahansaapumispäivän sekä mahdollisia päiväkohtaisia automääriä.

Näitä tietoja hyödynnetään osana yrityksen tuotannonsuunnittelua sekä resurssoinnin optimointia, ja uutta ratkaisua käytetään pääsääntöisesti yrityksen sisäisiin tarpeisiin.

Lisätietoa: https://www.aistories.fi/