Renkaanvaihtokoneet

Automatisoiduilla toiminnoilla rengastöitä voidaan keventää ja nopeuttaa.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 1/2022:

Rengastyöt pitävät sisällään useita työvaiheita ja renkaanvaihtokone onkin yksinkertaisuudestaan huolimatta varsin monipuolinen laite.

Renkaan irrottamiseksi tarvitaan palteenirrottajaa ja asennuspäätä sekä tietysti renkaan pyöritysmoottoria. Vastaavasti renkaan asennuksessa hyödynnetään asennuspäätä sekä mahdollisesti paineilmaiskua helpottamaan renkaan jalkaosan nousemista vanteen olalle. Kun kaikki osa-alueet saadaan viilattua kuntoon, koneella pitäisi selvitä vaativistakin asennustöistä.

Perusominaisuuksien lisäksi rengaskoneisiin saa useita asennusta helpottavia lisävarusteita.

Rengasnostimet aiempaa edullisempia

Rengaskoneesta riippuen renkaan asentoa voidaan joutua muuttamaan eri työvaiheiden välillä. Joissakin malleissa rengas ja vanne asennetaan vaakatasoon ja kaikki työvaiheet hoituvat ilman vanteen irrotusta rengaskoneesta.

Yleisempi ratkaisu on, että palteenirrotus tapahtuu rengaskoneen sivulla. Tällöin rengas on pystyasennossa maassa eikä sitä välttämättä tarvitse kiinnittää koneeseen. Vasta palteenirrotuksen jälkeen rengas nostetaan vaakatasoon asennuspöydälle ja vanne kiinnitetään rengaskoneeseen.

Useimpiin laitteisiin saa lisävarusteena rengasnostimen työtä helpottamaan. Nostinten hinnat ovat laskeneet varsin houkuttelevalle tasolle, joten jos tiedossa on kookkaampien rengassarjojen pyörittelyä, nostin kannattaa ehdottomasti laittaa ostoslistalle.

Asennuspäitä metallista ja muovista

Useimmissa keskihintaisissakin renkaanvaihtokoneissa joitakin toimintoja on automatisoitu. Tällaisia ovat esimerkiksi asennusvarren liikkeet. Useimmiten asennusvarren käyttövoimana on paineilma ja sen liikkeitä hallitaan polkimilla tai erillisillä kytkimillä. Kun asennusvarrelle on annettu toimintakäsky, asentaja voi valmistella seuraavaa työvaihetta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä.

Rengaskoneiden asennuspäitä eli -sorkkia valmistetaan sekä metallista että muovista. Muovinen asennuspää tukee itsensä vannetta vasten, jolloin väliin jäävä lika voi naarmuttaa vannetta. Metallista asennuspäätä käyttävät laitteet jättävät yleensä välyksen vanteen väliin, kun asennuspää lukitaan.

Muovinen sorkka voi antaa myöten jäykkää rengasta asennettaessa ja asennus voi tämän vuoksi vaikeutua. Vastaavasti metallinen asennuspää voi rikkoa renkaan kyljen herkemmin, jos asennus tehdään väärin tai huolimattomasti. Metalliseen asennuspäähän saa myös muovisia vannesuojia, joka on ehdottoman suositeltava lisävaruste.

Satunnaiseen työskentelyyn voidaan valita malliston vaatimattomampia laitteita. Kun rengastyöt ovat jatkuva tulonlähde, kuten esimerkiksi rengasliikkeillä, vaaditaan koneeltakin enemmän.

Vääntömomentin tarve ja vaarat

Rengastöissä suurimmat haasteet liittyvät matalaprofiilisten ja run-flat-renkaiden asennuksiin. Pyöritysmoottorin vääntömomentti voi nousta näiden kohdalla tärkeään rooliin.

Jäykät ja matalat renkaan kylkiosat vaativat oikeanlaiset työvälineet, jotta rengas tai vanne eivät vaurioidu. Liian vääntävällä koneella renkaan rikkoontumisen riski virhetilanteessa kasvaa. Vääntömomentin tunnistus ja rajoitus kriittisissä työvaiheissa turvaa tältä.

Toinen huomioon otettava pyöritysmoottorin ominaisuus on pyörintänopeuden säätötapa. Kaikille asennustöitä tekeville henkilöille nopeudensäädölle ei ole merkitystä, mutta osa arvostanee esimerkiksi portaatonta nopeudensäätöä.

Tutustu laitetarjontaan alla olevan pdf-taulukon avulla!

Teksti: Harri Miinin

Linkki PDF-taulukkoon