Pyöränsuuntauskäyttöön soveltuvat nelipilarinostimet

Nelipilarinostin on tukeva valinta pyöränsuuntauskäyttöön.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 1/2021:

Pyöränsuuntausten onnistunut tekeminen edellyttää ajoneuvon riittävää vaakasuoruutta. Käytännössä ainoa suuntauskäyttöön soveltuva nostintyyppi on ajosiltanostin. Ajosiltanostimia on kuitenkin toteutukseltaan useampaa tyyppiä.

Saksi- ja sylinterinostimet ovat tilankäytöllisesti varsin kompakteja, sillä niissä nosto tapahtuu siltojen alta. Kummassakin tyypissä on kuitenkin ongelmana riittävän vaakasuoruuden takaaminen. Usein esimerkiksi saksinostimessa vaakasuoruus voidaan taata vain tietyllä nostokorkeudella niin, että nostin lasketaan lukitussalpojen varaan.

Kookkaampi ja jämäkämpi toteutus ajosiltanostimesta on nelipilarinostin. Siinä ajosillat sijaitsevat pilarien välissä, joten nostin vielä tilaa reilusti ajosiltojen leveyttä enemmän. Hyvänä puolena nelipilarinostimessa on kuitenkin tukevuus ja vaakasuoruuden takaaminen lähes millä tahansa nostokorkeudella.

Pyöränsuuntauskäyttöön varusteltu

Nostimelta edellytettävät ominaisuudet riippuvat osittain käytettävästä suuntauslaitteistosta. Pyöränsuuntauslaitteiden mittapäiden kompensointitavat vaihtelevat suuntauslaitteiden välillä. Kameratekniikkaan perustuvat suuntauslaitteet vaativat yleensä kompensaation suorittamiseksi ajoneuvon liikuttamista eteen- tai taaksepäin. Ajosiltojen pituuden on oltava riittävä, jotta autoa voidaan liikuttaa suuntauslaitteiston vaatima matka.

Lisäksi 3D-pyöränsuuntauslaitteet edellyttävät riittävän suuren vapaan tilan nostimen pilareiden välille, jotta näköyhteys auton edessä olevista kameroista mittapäihin on esteetön. Perinteiset suuntauslaitteet edellyttävät ajoneuvon nostamista ilmaan, jolloin ajosiltanostimeen täytyy yhdistää myös akselikevennin. Myös nostimen eteen kannattaa varata riittävän suuri tila suuntauksen tarkistuslaitteelle.

Koska osa ohjauskulmien mittauksista edellyttää pyörien kääntämistä, etupyörien alle täytyy asentaa kääntölevyt mittauksen ajaksi. Kääntölevyt sallivat kääntyvien pyörien vapaan liikkumisen. Takarenkaat lepäävät liukulevyjen päällä, jolloin alustarakenteisiin ei jää jännityksiä ja mittaustuloksista saadaan todenmukaisia.

Pyöränsuuntauskäyttöön tarkoitetussa nostimessa onkin hyvä olla ajosiltaan sisäänrakennetut takaliukulevyt sekä syvennykset kääntölevyille. Näin mittaus on helppo aloittaa, eikä laitteiston kasaamiseen kulu turhaa aikaa.

Isommallekin kalustolle

Tämänkertaisen Laitekatsauksen nelipilarinostimet soveltuvat henkilöautojen lisäksi isompienkin pakettiautojen pyöränsuuntauskäyttöön aina neljän tonnin kuormiin saakka. Mitattava kalusto voi näin olla hyvinkin erikokoista ja akselivälien vaihtelu suurta.

Niinpä etu- ja takalevyjen etäisyys toisiinsa täytyy olla tavalla tai toisella säädettävissä. Joissakin nostinmalleissa esimerkiksi takaliukulevyt voivat olla kiinteästi asennettuina. Tällöin kääntölevyjen sijaintia pitää pystyä muuttamaan. Yleensä kääntölevysyvennyksillä varustetuissa nostimissa syvennykset ovat kääntölevyjä pidemmät. Tällöin käytetään erikokoisia välilevyjä kääntölevyn ja nostimen syvennyksen välissä ja näin etäisyys takaliukulevyihin saadaan muutettua.

Pyöränsuuntausnostimella tehdään usein myös tarvittavat pyöränkulmien säädöt, joten nostimen monipuoliset käyttömahdollisuudet ovat tarpeellisia. Esimerkiksi akselikevennin on välttämätön, jos nostimella tehdään pelkkien suuntaustarkastuksen lisäksi asennus- ja säätötöitä. Valosarja on myös lähes pakollinen hankinta, jos sellaista ei nostimen vakiohintaan kuulu.

Tutustu laitetarjontaan alla olevan pdf-taulukon avulla!

Teksti: Harri Miinin

Linkki PDF-taulukkoon