Paineilmakompressorit

Paineilmaa tarvitaan korjaamolla, vaikka akkukäyttöiset työvälineet lisääntyvät.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 4/2020:

Paineilman tarve korjaamoilla ei ole juurikaan vähentynyt, vaikka osan paineilmakäyttöisistä työvälineistä voi korvata esimerkiksi sähkö- tai akkukäyttöisillä. Akkukäyttöisten työvälineiden huonona puolena voi edelleen pitää suhteellisen suurta kokoa sekä painoa.

Paineilmaa tarvitaan monissa korjaamon kohteissa. Rengashuoltolaitteet, nostimet ja monet muut päivittäin tarvittavat korjaamovarusteet hyödyntävät paineilmaa. Oikein mitoitettu kompressori takaa jatkuvan paineilman saannin, vaikka töitä tehtäisiin useammassakin työpisteessä samanaikaisesti.

Tuttua tekniikkaa

Yleisimmät kompressorityypit ovat mäntä- ja ruuvikompressorit. Mäntäkompressorit ovat hankintahinnaltaan ruuvikompressoreja edullisempia, mutta eivät sovellu ruuvikompressoreiden tapaan pitkäaikaiseen yhtäjaksoiseen työskentelyyn.

Tekniikka on kuitenkin kehittynyt mäntäkompressorienkin kohdalle ja muun muassa tehokkaammalla jäähdytyksellä käyttöastetta on saatu nostettua. Lisäksi kompressorin ja verkoston välissä oleva paineilmasäiliö tasaa käyttöpiikkejä. Korjaamolle mäntäkompressorin uskaltaa siis hankkia, kunhan paineilmasäiliön koko on riittävä eikä tehtäviin kuulu esimerkiksi ruiskumaalauksia tai muita suuria ilmamääriä vaativia töitä.

Ruuvikompressori vaatii öljyn ruiskutuksen paineistettavan ilman sekaan. Öljy toimii tiivistävänä, jäähdyttävän ja voitelevana aineena kompressorin sisällä. Ennen kuin paineilma voidaan johtaa verkostoon, öljy täytyy erottaa ilmasta. Yleisesti käytetty kaksivaiheinen öljynerotusjärjestelmä erottaa 99 prosenttia öljystä kussakin vaiheessa. Täysin öljytöntä ilmaa ruuvikompressorista on siis vaikea saada.

Öljynerotuksen jälkeen paineilma jäähdytetään. Paineistuksessa kuumentuneen ilman lämpötila laskee jäähdyttimessä ympäristön lämpötilaa alhaisemmaksi. Näin paineistettuun ilmaan sitoutunut kosteus saadaan tiivistettyä vedeksi ja erotettua kuivaimessa.

Kompressoria hankittaessa huoltoväliin kannattaa kiinnittää huomiota ja hankitun laitteen huolto-ohjelmasta tulee pitää kiinni. Yleisesti ruuvikompressoreille suositellaan huoltoa vuosittain. Kompressorin imemä ilma tulee suodattaa erillisellä imuilmansuodattimella, sillä ruuvielementin läpi menevä öljy sitoo epäpuhtaudet helposti itseensä. Likaantunut öljy lyhentää kompressorin käyttöikää.

Energiatalous kuntoon

Kompressorin sähköenergian kulutus on varsin suurta. Korjaamoihin hankittavien kompressoreiden ilmantuotot ovat yleensä välillä 800–1200 l/min. Tällaiseen tuottoon vaaditaan noin 7,5–11 kilowatin sähkömoottori.

Suuren energiankulutuksen vuoksi kompressorien ohjauslogiikkaan on panostettu ja useimpia kompressoreja saa joko taajuusmuuttajalla tai vastaavalla tekniikalla varustettuna. Taajuusmuuttajan avulla sähkömoottorin pyörintänopeutta voidaan hallita eikä moottori ota käynnistymiseen tarvittavaa suurempaa virtamäärää niin usein.

Taajuusmuuttajaohjausta edullisempi on niin sanottu kevennys-kuormituskäyttöohjaus. Tällöin kompressorissa voi olla kaksi tai useampi esisäädettyä pyörimisnopeutta, jotka muuttuvat käyttöasteen mukaan. Kompressorin hyötysuhdetta voidaan parantaa entisestään lämmön talteenottojärjestelmällä, jossa paineistetun ilman jäähdytysvesi hyödynnetään esimerkiksi käyttövesiverkoston lämmittämiseen.

Tämänkertaiseen Laitekatsaukseen on koottu laitetiedot kompressoreista, joiden minimituotto on noin 800 litraa tunnissa 10 barin paineella. Osa kompressoreista kykenee reilustikin suurempaan tuottoon, joten valinnanvaraa löytyy monenlaisiin tarpeisiin. Kaikki katsauksessa mukana olevat kompressorit on varustettu kuivaimella ja vähintään 200 litran säiliöllä.
kompressorit on varustettu kuivaimella ja vähintään 200 litran säiliöllä.

Linkki PDF-taulukkoon