Osienpesukoneet

Huoltotöiden onnistuminen kannattaa varmistaa puhtailla osilla.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 4/22

Komponenttien puhtaus on huoltotöissä ensiarvoisen tärkeää. Oli kyse sitten moottorin, voimansiirron tai alustan osista, lian joutuminen väärään paikkaan saattaa aiheuttaa suuriakin ongelmia. Komponenttien puhdistukseen erilaiset osienpesukoneet ovat sekä työnjälkensä että vaivattomuutensa osalta erinomaisia hankintoja.

Kuumaa vettä ja painetta

Osienpesukoneet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Suljettavat kuumavesipesukoneet on yleensä tarkoitettu kookkaammille osille ja ne ovat melko kiinteästi asennettuja. Niiden toiminta perustuu kuumaan pesuveteen, pesuaineeseen ja paineistettuun vesisuihkuun.

Pestävät osat asetetaan pyörivään pesukoriin. Suihkusuuttimet voivat sijaita esimerkiksi korin ylä- ja alapuolella, mutta myös sivuilla. Korin pyöriessä vesisuihku saadaan osumaan paremmin pestävän komponentin eri puolille ja eri kulmissa. Näin pesutulos on yleensä varsin hyvä, vaikka osaa ei välillä käänneltäisikään.

Suljetun pesukoneen pesuprosessi on pitkälti automatisoitu. Niinpä manuaalista hankausta ei tarvita eikä usein voidakaan suorittaa pesun aikana.

Suurimpien pestävien osien koko vaikuttaa tärkeänä seikkana kuumavesipesukoneen valintaan. Liian suurta pesuria ei kannata ostaa jo hankintahinnankaan vuoksi. Lisäksi käyttökustannukset nousevat laitteen koon kasvaessa, koska suuremman nestemäärän lämmittäminen vie energiaa.

Laitteen pesukorin koko ja nestetilavuus eivät kuitenkaan välttämättä kulje käsi kädessä. Kannattaa siis vertailla eri pesukoneiden ominaisuuksia ja miettiä, mikä on järkevin yhdistelmä haluttuun kohteeseen.

Yleensä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että suurempi pesunestemäärä pysyy pidempään käyttökelpoisena. Nestekierto on varustettu suodatinjärjestelmällä, joka omalta osaltaan pidentää pesuliuoksen käyttöikää. Osa pesukoneista on varustettu lämpöeristyksellä, jolloin sähkövastuksen käyttöaste pysyy maltillisempana.

Kuuma pesuvesi voi aiheuttaa vaaratilanteita. Höyryimurilla voidaan ehkäistä kuuman höyryn purkautuminen kasvoille konetta avattaessa. Lisäksi pesutilan ilmanlaatu paranee, kun kosteus ja pesuainehöyryt johdetaan pesukammiosta suoraan ulkoilmaan.

Koneen käyttöikään vaikuttaa olennaisesti sen valmistusmateriaali. Ruostumaton teräs kestää jatkuvaa kosteutta hyvin, mutta myös muu laitteen pinnoitus ehkäisee ruostumista.

Manuaalista puhdistusta

Yksinkertaisemmat ja yleensä pienemmille komponenteille tarkoitetut pesutankit ovat liikuteltavissa vaikkapa työn alla olevan auton lähelle. Liuotinpesuaineita käyttävät pesutankit mahdollistavat myös osien manuaalisen harjaamisen. Näin pinttynytkin lika saadaan poistettua kappaleesta ilman korkeapaineista vesisuihkua. Vaikean muotoisiin osiin hankaus ei välttämättä tehoa, ja silloin liuotinaineen tehon on oltava riittävä.

Osassa pesutankkeja on paineilmatoiminen uppopuhdistus ja osassa käytetään suihkupesua. Tarjolla on lisäksi täysin mekaaniseen hankaamiseen perustuvia altaita. Perinteisesti pesutankeissa käytettävää vettä ei ole erikseen lämmitetty, vaan se on joko huoneenlämpöistä tai verkostovedellä lämmitettyä.

Markkinoille on kuitenkin tullut myös lämmitysvastuksella varustettuja pesutankkeja. Näiden lisäksi tarjolla on myös kookkaampia liikuteltavia pesutankkeja, joilla esimerkiksi jarrujärjestelmän komponentit voidaan pestä autossa kiinni ollessaan.

Tutustu laitetarjontaan alla olevan pdf-taulukon avulla!

Teksti: Harri Miinin

Linkki PDF-taulukkoon