Laitekatsaus: automaattiset ilmastointihuoltolaitteet

Ajoneuvoissa käytetään tällä hetkellä historiallisen paljon eri kaasutyyppejä hyödyntäviä ilmastointijärjestelmiä.

ARTIKKELI ON JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 9/2023

Kylmäainekaasuja koskevien päästömääräysten tiukentuessa entisestään, joutuvat ajoneuvovalmistajat ja jälkimarkkinat etsimään yhä ekologisempia ratkaisuja. Nykyisen kylmäaineen eli R1234yf:n lisäksi korjaamoilla näkyy vielä vuosien ajan myös vanhalla R134a–kylmäaineella täytettyjä järjestelmiä. R134a-kylmäaineen korvaajana voidaan ilman ilmastointijärjestelmään tehtäviä muutoksia käyttää R513a:ta, joka on R1234yf:n ja R134a:n seos. Uuden seoskaasun kasvihuonehaitallisuutta kuvaava GWP-arvo on merkittävästi vanhaa R134a:ta pienempi. Lisäksi uusimpana pelurina kentällä on hiilidioksidi, joka kylmäainekäytössä tunnetaan koodilla R744.

Tällaisessa käsiteviidakossa on korjaamoilla syytä pitää silmät auki, jotta aineita ei pääse vahingossakaan sekoittumaan väärään järjestelmään. Useaan huoltolaitteeseen on saatavana lisävarusteena kylmäaineanalysaattori, jolla varmistetaan, että järjestelmässä todella on sinne suunniteltua kylmäainetta. Tämänkertaiseen laitekatsaukseen on koottu laitetiedot R1234yf –kylmäaineelle tarkoitetuista täysautomaattisista ilmastointihuoltolaitteista.

Automaatio auttaa

Auton ilmastointijärjestelmän kylmäaineen vuosittainen hävikki on noin 10 % luokkaa. Kun kylmäainevajaus on riittävän suuri, alkaa järjestelmän teho laskea havaittavasti. Asiakkaalle kannattaakin suositella ilmastoinnin huoltoa parin-kolmen vuoden välein. Perushuoltoon kuuluu vanhan kylmäaineen kierrätys, järjestelmän alipaineistus ja uuden kylmäaineen sekä tyhjennyksessä poistuneen kompressoriöljyn lisääminen. Täysautomaattisella huoltolaitteella työ ei vaadi mekaanikolta juuri huoltoletkujen kytkemistä suurempaa työpanosta.

Ilmastointihuoltolaitteen käyttö ei rajoitu pelkästään perushuoltoihin. Jo perusmittarivarustuksella voidaan todeta ilmastointijärjestelmän kunto, kun matala- ja korkeapainepuolten painetasoja verrataan autovalmistajan ohjearvoihin. Ilman ohjearvojakin voidaan karkeasti päätellä, toimiiko järjestelmä edes likipitäen suunnitellusti. Toki laitteen käyttäjältä vaaditaan perustason tietämystä auton ilmastointijärjestelmän toiminnasta, jotta mittarilukemat avautuvat.

Ilmastointihuoltoja tekeville henkilöille pakollisessa pätevyyskokeessa ja ennen kaikkea siihen liittyvässä koulutuksessa auton ilmastointijärjestelmän perustoiminta tulee tutuksi. Lisäkouluttautuminen ei kuitenkaan ole koskaan pahasta ja varsinkin hybridi- ja sähköautojen parissa työskentelevien mekaanikkojen tulisi perehtyä näiden järjestelmien erityispiirteisiin.

Vuodot esiin

Jos ajoneuvon ilmastointijärjestelmä todetaan huollon yhteydessä tyhjäksi, täytyy mahdollinen vuoto paikallistaa ja korjata. Sen jälkeen on suoritettava koepaineistus ennen täyttöä. Useimpiin ilmastointihuoltolaitteisiin saa lisävarusteena typpisarjan, jolla järjestelmä saadaan huuhdeltua ja koepaineistettua. Järjestelmän mahdollinen vuoto paikallistuu helpoiten ultraviolettivalossa näkyvällä väriaineella. Väriaine lisätään järjestelmään ja vuotoa etsitään ultraviolettivaloa ja erityisiä laseja käyttäen. Väriaine- ja koepaineistussarjat ovatkin lähes välttämättömät hankinnat ilmastoinnin huoltoja tekevälle korjaamolle.

Hybridi- ja sähköautojen ilmastointia huoltaessa tulee ehdottomasti huomioida valmistajan ohjeistus. Näiden autojen kompressorit saavat käyttövoimansa kompressoriin integroidusta sähkömoottorista. Niinpä kompressoriöljyn täytyy olla sähköä johtamatonta. Jos kompressoriöljy johtaa sähköä ja sähkömoottorin käämityksessä tai muussa sisäisessä johdotuksessa tapahtuu eristerikko, voi tilanne johtaa pahimmassa tapauksessa jopa henkilövahinkoihin. Sähkökäyttöiset ilmastointijärjestelmät on yleensä varustettu antureilla, jotka reagoivat pieneenkin jännitevuotoon ja sammuttavat tarvittaessa järjestelmän.

Pienikin määrä tavallista kompressoriöljyä hybridi- tai sähköauton ilmastointijärjestelmässä riittää nostamaan koko voitelusysteemiin sähkönjohtavuuden vaaralliselle tasolle. Niinpä huoltolaitteiston täytyy soveltua hybridiautojen ilmastointijärjestelmille. Käytännössä tämä on usein toteutettu huoltolaitteen huuhtelutoiminnolla, jolla varmistetaan, ettei väärää kompressoriöljyä jää huoltoletkuihin.

TUTUSTU TAULUKKOON!

Teksti: Harri Miinin