Korkeajännitesuojatut käsityökalut

Ajoneuvokannan sähköistyessä täytyy korjaamoiden muistaa päivittää myös käsityökalut vaatimusten mukaisiksi.

ARTIKKELI ON JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 1/2023

Sähköisellä voimalinjalla varustetut autot muodostavat jo merkittävän osan korjaamoiden työkohteista. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkö- tai hybridiauto vierailee yhä useammin myös muilla kuin merkkiorganisaatioiden korjaamoilla. Aiemmin korkeajännitejärjestelmän komponenttien korjaaminen tai vaihtaminen oli raskaasti ja osin jopa epäselvästi säädeltyä. Uudessa, vuonna 2017 voimaan astuneessa sähköturvallisuuslaissa kevennettiin sähköajoneuvojen korjaamista koskevia vaatimuksia poistamalla velvollisuus urakointi-ilmoituksen tekemisestä.

Siitä huolimatta sähkövoimajärjestelmään kohdistuvat työt luetaan edelleen sähkötöiksi ja edellyttävät näin ollen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen (SFS 6002) suorittamista sekä riittävää perehtymistä työn kohteena olevan automallin sähköjärjestelmään. Sähkötöiksi luetaan työt, joissa edellytetään ajoneuvon jännitteettömäksi tekemistä esimerkiksi huoltoerotin irrottamalla.

Lisäksi sähkötöiksi katsotaan eristysvastusmittauksen suorittaminen, korkeajännitekomponenttien irrottaminen tai kiinnittäminen ja korkeajänniteliittimen avaaminen tai sulkeminen sekä vaurioituneen ajoneuvon korkeajännitepiirin tarkastaminen. Korkeajänniteakustoon kohdistuvat työt luokitellaan sähkötöiden sijaan jännitetyöksi, jolloin työn riskit ja sen myötä vaativuus kasvavat merkittävästi.

Eristävä vai eristetty?

Korkeajännitesuojattujen käsityökalujen valikoiman ei yleensä tarvitse olla yhtä kattava kuin perinteisten työkalujen. Tämänkertaiseen laitakatsaukseen on koottu tiedot korkeajännitesuojatuista mekaanikon peruskäsityökaluista, joita ovat kiintoavaimet, räikkäsarja hylsyineen, meisselit sekä valikoima pihtejä. Perustyökalujen lisäksi oheiseen taulukkoon on koottu myös muita jälleenmyyjän suosittelemia työvälineitä, kuten eristysvastusmittareita sekä suoja- ja huomiotarvikkeita.

Korkeajännitesuojattujen työkalujen tulee täyttää standardin IEC 60900 vaatimukset. Kyseisen standardin täyttäviä työkaluja voi käyttää vaihtojännitekohteissa 1000 V:n ja tasajännitekohteissa 1500 V:n saakka.

Standardin täyttävät työkalut voidaan jakaa rakenteensa perusteella eristäviin ja eristettyihin. Eristävä työkalu on valmistettu siten, että siitä kiinni otettaessa käden alla ei ole johtavaa materiaalia. Usein koko työkalu on siis valmistettu eristävästä materiaalista, mutta rasitukselle alttiissa kohdissa on voitu käyttää esimerkiksi metallia. Eristetty työkalu sitä vastoin voi olla valmistettu kokonaan johtavasta materiaalista ja on vain pinnoitettu eristeellä.

Turvallisuus huomioon

Sähkötöitä tehtäessä tulee turvallisuuteen kiinnittää erityistä huomioita. Ulkopuolisten suojaaminen tapahtuu rajaamalla työalue sekä ilmoittamalla selkein merkinnöin, että kohteessa tehdään korkeajännitetöitä. Työn tekijä taas suojaa itsensä parhaiten noudattamalla valmistajan työohjeita sekä yleistä varovaisuutta. Tämän lisäksi sähkötöissä korostuu oikeiden työvälineiden käyttö.

Vaikka korkeajännitesuojattujen työkalujen käyttö ei ole välttämätöntä sen jälkeen, kun ajoneuvo on tehty jännitteettömäksi, on se toki suositeltavaa. Myös useat valmistajat ohjeistavat jännitesuojattujen työkalujen käyttöön, vaikka huoltoerotin olisikin irrotettu.

TUTUSTU TARJONTAAN ALLA OLEVASTA PDF-TAULUKOSTA!

Teksti: Harri Miinin

Linkki PDF-taulukkoon