Raskaan kaluston jarrudynamometrit

Jarrusovitusvarustus laajentaa korjaamon toimintamahdollisuuksia vaativiin jarrujärjestelmän huoltotehtäviin.

ARTIKKELI ON JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 5/2023

Raskaan kaluston jarrujärjestelmien korjaus-, huolto- ja tarkastustyöt ovat luvanvaraisia. Valtuutetut korjaamot on jaettu kahteen luparyhmään varusteidensa ja henkilöstön pätevyyden mukaan. Luvat myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Huolto-, korjaus- ja säätötoimenpiteitä saa tehdä korjaamo, jolle on myönnetty näihin töihin oikeuttava suppeampi B-lupa. Muutostöihin, lukkiutumattomien jarrujärjestelmien ja sähköjarrujärjestelmien säätölaitteisiin liittyviä huolto- ja korjaustöitä sekä ennen kaikkea jarrusovitusten tekemiseen edellytetään kuitenkin laajempaa A-lupaa. Tällainen luvanhaltija on oikeutettu suorittaman raskaan kaluston jarrujärjestelmien sovitustarkastuksia määräaikaiskatsastusta varten.

Laajan jarrutarkastuksen piiriin kuuluvat ABS- tai EBS-jarruilla tai ALB-venttiilillä varustetut O3- ja O4-luokan perävaunut sekä perävaunun vetoon varustellut N2- ja N3-luokan kuorma-autot. Laaja tarkastus sisältää perustarkastuksen lisäksi jarruvoimien jakauman ja sovitustarkastelun hidastuvuuslaskelmineen. Sovitustarkastuksessa määritetään jarruvoiman ja jarrutuspaineen keskinäinen riippuvuus akseleittain sekä ajoneuvon jarrujen sylinteripaineesta riippuva jarrutussuhde. Mittauksista tuloksena saadut perävaunun tai ajoneuvon jarrutussuhdekuvaajat sijoitetaan ohjauspaine- jarrutussuhdekoordinaatistoon.

Jarrutussuhdekuvaajan tulisi sijoittua niin sanottuun jarrukäytävään eli sallittuun vaihtelualueeseen koordinaatistossa. Jarrukäytävän tarkoitus on varmistaa, että kytkettäessä mikä tahansa perävaunu minkä tahansa vetoauton perään, näiden sovitussuhde on sellainen, ettei perävaunu jarruta vetoautoa voimakkaammin.

Soveltuu jarrusovitukseen

Laissa on määritelty tarkasti laajaan tarkastukseen hyväksyttävien laitteistojen vaatimukset. Jarruhuoltojen A-luvan saadakseen täytyy hakijalla olla käytettävissään riittävän ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi mittava määrä erilaisia huolto- ja testauslaitteita.

Näihin kuuluu määräykset täyttävä jarrudynamometri tarvittavine varusteineen. Normaalin jarrudynamometrin lisäksi laitteistoon kuuluu muun muassa atk-pohjainen mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä. Kaikki tämänkertaisessa laitekatsauksessa mukana olevat jarrudynamometrit on varustettu Traficomin vaatimukset täyttävällä jarrusovituslaitteistolla ja -ohjelmistolla.

Jarrudynamometrien eroavaisuudet ovat melko vähäisiä. Erot tulevat lähinnä varusteista sekä jarrusovituslaitteiston ominaisuuksista. Tutut lisävarusteet kuten telojen peitelevyt ja ulkoasennussarja ovat saatavilla kaikkiin tämänkertaisen laitekatsauksen laitteisiin. Telojen peitelevyt ovat hyvä lisävaruste silloin, kun jarrumittauksia ei suoriteta päivittäin. Näin suojataan rullien laakerointia ja muita liikkuvia komponentteja ylimääräiseltä lialta.

Joissakin tapauksissa kuormituslaite on tarpeellinen varuste jarrusovituksen tekoon. Kuormituslaitteella ajoneuvon tai perävaunun akseleita voidaan kuormittaa, jolloin simuloidaan ajoneuvon kuormaamista. Kuormituslaitteeseen saa usein myös kauko-ohjaimen, jolloin käyttö on nopeaa ja sujuvaa.

TUTUSTU TARJONTAAN ALLA OLEVASTA PDF-TAULUKOSTA!

Teksti: Harri Miinin

KIINNOSTUITKO LEHDESTÄ? KLIKKAA TÄSTÄ!

Linkki PDF-taulukkoon