InCar ja Vihreät osat: yhteistyössä mahdollisuuksia

InCar-korjaamoketju on pilotoinut kymmenessä toimipaikassaan huomattavasti totuttua aktiivisempaa kierrätettyjen korjausosien käyttöä.

Vauriokorjausten kustannusrakenteiden kannalta toimintaympäristö on haastava: korjauskulut ovat monestakin eri syystä jatkuvassa kasvussa, lunastusherkkyys yleistyy ja toisaalta vastuullisuutta tulisi tuoda enenevässä määrin arkitekoihin. Purkuautoista saatavien hyväkuntoisten alkuperäisosien käyttö korjaustoiminnassa tuntuu loogiselta. Miksi se ei ole yleisempää?

Vauriokorjaukseen sisältyy monta vaihetta, jonka vuoksi kierrätysosien käytön tuoma kustannusten kokonaissäästö on karkeasti noin 20 %.

”Sanoina esimerkiksi B-osa, purkuosa tai käytetty korikomponentti herättävät ymmärrettävästi ajatuksen siitä, että korjaustöitä tehdään jotenkin heikkolaatuisilla osilla. Samalla mielikuva yleisestä työlaadustakin voi värittyä väärään suuntaan. Kun autoa korjataan vastaavan ikäryhmän purkuosilla, tulisikin aina puhua kierrätetyistä alkuperäisosista,” sanoo Suomen Vahinkotarkastuksen (SVT) toimitusjohtaja Janne Aho.

Hankintakanava

Jotta kierrätysosia voitaisiin käyttää tehokkaasti, tulee niiden saatavuustiedon selvityksen ja hankkimisen olla yhtä helppoa kuin uusillakin osilla. Tähän tilanteeseen on vielä matkaa. Purkamotoiminta on Suomessa toki monin tavoin korkeatasoista ja järjestelmällistä, mutta saumatonta osien saatavuustieto-, tilaus- ja toimitusjärjestelmää ei ole olemassa.

InCar-ketju on pilotoinut kymmenessä toimipaikassaan aktiivisempaa kierrätettyjen alkuperäisosien käyttöä loppuvuodesta 2022 lähtien.

”Tällä hetkellä hankintaketjussamme on mukana viisi keskeistä alan kärkipurkamoa. Heiltä saamme tarkastettuja, laatuvaatimukset täyttäviä osia melko vaivattomasti, mutta osatarjonta on tarpeeseemme verrattuna pientä”, toteaa InCarin operatiivinen johtaja Tommi Vatén.

Kun maassamme toimii yli 100 autopurkamoa, joista suurin osa on itsenäisiä yrityksiä, alalle tarvittaisiin selkä toimintamalli osien myynti- ja toimitusprosessin virtaviivaistamiseksi. Kierrätysosien hyödyntämisaste voisi nousta paljonkin, jos vauriokorjaamo saisi laatuosat hankittua helposti osana omaa päivittäistä toimintamalliaan. Tässä voisi hyvinkin kyteä kokonaan uudenlaisen järjestelmän tai yritystoiminnan mahdollisuuksia.

Kustannusten laskua

”Vihreä osa -prosessissa osahinnat ovat 30–40 % edullisempia, mutta esikäsittely ja maalaus ovat puolestaan hieman kalliimpia. Kokonaiskuluissa säästöä tulee keskimäärin noin 20 %. Kun vakuutusyhtiö saa kuluistaan viidenneksen pois, se näkyy kyllä hiljalleen asiakkaillekin positiivisena suuntauksena”, Tommi Vatén arvioi.

Aiemmin toisessa autossa kiinni olleet osat vaativat uutta osaa enemmän esikäsittelyä, mutta silti korjauksen kokonaishinta madaltuu.

Vauriokorjaamoalalla kierrätysosia käytetään tällä hetkellä noin kahdessa prosentissa työmääräyksistä. InCar-ketjulla vastaava luku on noin 5 % ja pilottiin osallistuvissa toimipaikoissa noin 10 %. Yrityksessä uskotaan, että mainitut luvut on mahdollista tuplata melko lyhyelläkin aikavälillä.

(Teksti on lyhennelmä lehdessä 3/2023 julkaistusta artikkelista. Lehden tilaustiedot ovat TÄÄLLÄ)

Teksti: Kalle Kalaja