Helmasta nostavat kaksoissaksinostimet

Kompaktit kaksoissaksinostimet voivat lisätä korjaamon kapasiteettia.

ARTIKKELI ON JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 10/22

Helmasta nostava kaksoissaksinostin on vähäisen tilantarpeensa vuoksi mainio nostin kevyisiin huoltokohteisiin. Öljyjen- ja renkaidenvaihto sekä pikatarkastukset ovat kohteita, joissa kompakti kaksoissaksinostin on parhaimmillaan. Auton nostaminen ei välttämättä vaadi edes nostotallojen asettelua. Niinpä noston esivalmistelut ovat huomattavasti nopeampia kuin esimerkiksi kaksipilarinostimella. Ajosillat estävät kuitenkin helpon pääsyn joihinkin huoltokohteisiin, joten ainoaksi nostintyypiksi sitä harvoin kannattaa valita.

Nopean ja helpon käytettävyyden lisäksi saksinostimella on muitakin hyviä ominaisuuksia. Yksi näistä on auton sivulta puuttuvat pilarit. Tämän ansiosta autoon nouseminen ja sieltä poistuminen on vaivatonta eikä ovien kolhiintuminen pilareita vasten ole vaarana. Tästä on hyötyä silloin, kun autossa täytyy asennustöiden aikana käydä usein.

Näppärän kokonsa vuoksi helmasta nostavat kaksoissaksinostimet voidaan asentaa esimerkiksi kaksipilarinostimiin verrattuna lähemmäs toisiaan. Parhaassa tapauksessa siinä missä pilarinostimia voidaan asentaa kaksi vierekkäin, saadaan samaan tilaan mahtumaan jopa kolme saksinostinta.

Pitkille ja pätkille

Joidenkin henkilöautojen pienestä maavarasta johtuen nostimen matala yliajokorkeus korostuu. Matalimmaksi ajokorkeudeksi on vakiintunut useimmilla nostinvalmistajilla 105 millimetriä, joka riittänee valtaosalle mataliakin henkilöautoja. Kannattaa huomioida, että matalan yliajokorkeuden omaava nostin ei välttämättä kykene maksiminostokapasiteettiinsä ihan ala-asennossa. Tästä on kuitenkaan harvemmin haittaa, koska maksimikapasiteetti saavutetaan nopeasti, auton oman jousituksen vielä kantaessa osan kuormasta.

Jotta nostimella voidaan nostaa eri kokoisia autoja, täytyy nostosiltojen pituuden olla säädettävissä. Pienemmille autoille sillat pidetään lyhyinä, mutta pidempää kalustoa nostettaessa on käytettävä jatkopaloja. Valmistajasta riippuu, miten siltojen pituuden säätäminen on toteutettu. Jatkot voivat olla esimerkiksi varsinaisten siltojen sisältä liu’utettavat palat tai ajorampit voidaan muuttaa jatkoiksi lukitsemalla ne vaakatasoon. Kaikki toteutukset vaativat hieman puuhastelua käytettäessä, mutta toimivat pääsääntöisesti melko vaivattomasti.

Nostimen lukintatapa vaikuttaa jonkin verran nostimen toimintaan. Mekaanisesti lukittua nostinta täytyy nostaa hieman ylös ennen alas laskua. Hydraulisesti lukittu sitä vastoin aloittaa laskuliikkeensä heti napin painalluksella. Kyseessä on kuitenkin niin huomaamaton ominaisuus, ettei se todennäköisesti vaikuta ostopäätökseen.

Korroosiosuojaus kunnossa

Vaikka kaksoissaksinostimen asennus on varsin yksinkertaista, tulee siinäkin huomioida lattiatason suoruus. Näin nostimen runko asettuu hyvin tukipintaa vasten ja rasitus jakaantuu tasaisesti. Lisäksi ohjauskaapin sijoitus vaikuttaa asennushintaan. Jos ohjain halutaan sijoittaa vakiomittaa kauemmaksi, täytyy hydrauliletkuja jatkaa ja tämä nostaa kustannuksia.

Suola, kura ja kosteus kulkeutuvat autojen pohjissa nostimelle saakka. Tämän vuoksi nostimessa käytettyihin materiaaleihin ja pinnoitteisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Jos hankittavaan nostimeen on saatavana lisähintaan esimerkiksi sähkösinkitys tai muu korroosionkestoa parantava käsittely, kannattaa tällaista harkita. Ala-asennossa ollessaan nostimen alapinnat voivat olla jatkuvassa kosketuksessa veden ja lian kanssa, joten ruostuminen voi alkaa nopeastikin.

Pinta-asennuksen lisäksi useimmat kaksoissaksinostimet on mahdollista myös upotusasentaa. Näin voidaan käyttää myös hieman korkeampiakin nostimia. Upotusasennusta harkitessa kannattaa muistaa sen jonkin verran kalliimpi hinta verrattuna pinta-asennukseen.

Saksinostimen yksinkertaisen rakenteen ansiosta asiakas voi itse ottaa vastuun osasta huoltokohteita. Liukupintojen puhdistus ja rasvaus kannattaa suorittaa määräajoin, vaikka varsinaiset huollot tekisikin valtuutettu huoltaja.

TUTUSTU TARJONTAAN ALLA OLEVASTA PDF:STÄ!

Teksti: Harri Miinin

Linkki PDF-taulukkoon