Euro 7: Euroopan parlamentti kannattaa uusia sääntöjä tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi

Mepit ovat valmiita aloittamaan neuvottelut uusista säännöistä, joilla vähennetään henkilöautojen, pakettiautojen, linja-autojen ja kuorma-autojen päästöjä.

Parlamentti hyväksyi 9.11.2023 neuvottelukantansa Euro 7 -normiin äänin 329 puolesta, 230 vastaan ja 41 tyhjää. Uudella asetuksella päivitetään nykyisiä pakokaasupäästöjen (kuten typen oksidien, pienhiukkasten, hiilimonoksidin ja ammoniakin) raja-arvoja. Laki sisältää myös toimenpiteitä renkaiden ja jarrujen päästöjen vähentämiseksi ja akkujen kestävyyden parantamiseksi.

Tiivistettynä kyse on näistä asioista:

  • Uudet säännöt tähtäävät ilmanlaadun parantamiseen
  • Busseille ja kuorma-autoille on tulossa tiukemmat päästörajat
  • Renkaiden ja jarrujen päästöjä pyritään vähentämään kansainvälisten standardien mukaisesti

Mepit tukevat komission ehdottamia raja-arvoja henkilöautojen päästöille ja ehdottavat, että pakettiautojen päästöt jaetaan kolmeen luokkaan niiden painon perusteella. Busseille ja kuorma-autoille parlamentti ehdottaa matalampia pakokaasupäästöjen raja-arvoja, sekä laboratoriossa että todellisissa ajo-olosuhteissa mitattuna. Parlamentti haluaa myös muuttaa EU:n jarruhiukkaspäästöjen ja renkaiden kulumisasteen raja-arvoja ja laskentamenetelmiä niin, että ne ovat linjassa YK:n Euroopan talouskomissio UNECE:n laatimien kansainvälisten standardien kanssa.

”Olemme löytäneet tasapainon ympäristötavoitteiden ja autovalmistajien etujen välillä. Olisi haitallista toteuttaa ympäristöpolitiikkaa, joka vahingoittaa sekä Euroopan teollisuutta että sen kansalaisia. Kompromissimme palvelee kaikkien osapuolten etuja ja välttää äärimmäisyydet”, totesi esittelijä Alexandr Vonda (ECR, CZ).

Seuraavaksi Euroopan parlamentti on valmis aloittamaan neuvottelut EU:n jäsenmaiden kanssa lain lopullisesta muodosta.