Autoveron tuotossa selvää laskua

Autoveron tuotto laski viime vuonna noin neljänneksellä. Verokertymää pienentää autojen sähköistyminen sekä polttomoottoriautojen päästötason lasku.

Autoveroa määrättiin maksettavaksi viime vuonna 382,6 miljoonaa euroa. Summassa on merkittävä pudotus, sillä se jää vuodesta 2022 jälkeen 24,0 prosenttia. Lukemat selviävät Verohallinnon tilastoista.

Verokertymän laskun taustalla on autojen sähköistyminen sekä polttomoottoriautojen CO₂-päästömäärien putoaminen. Vaikka verokertymä laski, autoverotettujen ajoneuvojen määrä kuitenkin kasvoi 3,6 prosenttia. Kaiken kaikkiaan autoveroa määrättiin maksettavaksi noin 159 300 ajoneuvosta.

Autoveron tuotto laski viime vuonna neljänneksen. Toyotasta tehtiin eniten autoveropäätöksiä.

Autoveroa myös käytetyistä

Autovero maksetaan Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, moottoripyöristä ja kolmi- tai nelipyöristä, esimerkiksi mönkijöistä. Tämä pitää sisällään niin uutena kuin käytettyinä maahantuodut ajoneuvot.

Autovero lasketaan ajoneuvon verotusarvosta, joka perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntihintaan Suomessa. Veroprosentti määräytyy henkilö- ja pakettiautoilla auton valmistajan ilmoittaman CO₂-päästön mukaan ja moottoripyörillä iskutilavuuden mukaan.

– Autoveron tuotto riippuu siis siitä, kuinka paljon autoverotettavia ajoneuvoja on, minkä hintaisia ne ovat ja kuinka paljon ne aiheuttavat päästöjä, menettelypäällikkö Tapio Rouhiainen summaa.

Suurin osa autoverosta kertyi bensiinikäyttöisistä autoista. Lähde Verohallinto.

Sähköautot vapautettu autoverosta

Vuonna 2023 autoverotetuista ajoneuvoista 28,5 prosenttia oli sähkökäyttöisiä, mutta maksuunpannun autoveron määrästä vain 2,4 prosenttia kertyi sähköajoneuvoista.

– Syynä tähän on se, että kokonaan sähkökäyttöisistä henkilö- ja pakettiautoista ei makseta lainkaan autoveroa, jos ne on rekisteröity tai otettu käyttöön 1.10.2021 tai sen jälkeen, Ruohiainen kertoo.

Vaikka sähköautoista ei makseta autoveroa, ne ovat mukana tilastoissa, koska myös sähköautoista tehdään autoverotuspäätös. Käyttövoimittain tarkasteltuna korkein autoveron mediaani vuonna 2023 oli uusilla dieselkäyttöisillä henkilöautoilla (5 076 euroa).

Sähköautoista tehtyjen autoveropäätösten määrä on noussut nopeasti viime vuosina. Päätös tehdään, vaikka sähköautoista ei makseta autoveroa. Lähde Verohallinto.

Toimitusvaikeudet lykänneet rekisteröintejä

Vuonna 2023 autoverotetuista henkilöautoista 63,5 prosenttia oli uusia ja loput käytettyjä.

Uusista henkilöautoista 40,3 prosenttia oli bensiinikäyttöisiä, kun mukaan luetaan myös ajon aikana latautuvat bensiinihybridit. Sähköautojen osuus oli 33,2 prosenttia.

Sähköautojen osuus uusista henkilöautoista on kasvanut nopeasti viime vuosina (9,5 % vuonna 2021 ja 17,4 % vuonna 2022).

– Vuoden 2023 lukumäärää kasvattivat erityisesti aiempien vuosien aikana tilatut sähköautot, jotka rekisteröitiin toimitusvaikeuksien vuoksi vasta vuonna 2023, Rouhiainen selittää.

Käytetyistä Suomeen tuotavista autoista maksetaan myös autoveroa. Latausautojen osuus tuonnista oli yli 65 prosenttia. Lähde Verohallinto.

Käytetyistä suurin osa lataushybridejä

Vuoden 2023 aikana autoverotetuista käytetyistä henkilöautoista suurin osa (36,9 %) oli lataushybridejä. Lataushybridien osuus käytetyistä henkilöautoista on noussut 14,6 prosenttiyksiköllä vuodesta 2021. Myös sähköautojen osuus autoverotetuista käytetyistä henkilöautoista on kasvanut selvästi.

Vielä vuonna 2022 suurin osa autoverotetuista käytetyistä henkilöautoista oli dieselkäyttöisiä, mutta vuonna 2023 niiden osuus laski edellisvuodesta peräti 17,7 prosenttiyksiköllä 12,8 prosenttiin.

Autoverotettujen käytettyjen ajoneuvojen mediaani-ikä laski vuonna 2023 kolmeen vuoteen (vuonna 2022 viisi vuotta).

Teslasta tehtiin selvästi eniten sähköautojen autoveropäätöksiä sekä uutena että käytettynä. Lähde Verohallinto.

Toyota ja Tesla kärjessä

Yleisimmät ajoneuvomerkit vuonna 2023 olivat Toyota (12,8 % kaikista autoverotetuista ajoneuvoista), Volkswagen (10,0 %), Mercedes-Benz (9,1 %), Volvo (8,6 %) ja Tesla (7,2 %), kun mukaan luetaan sekä uudet että käytetyt ajoneuvot.

Sähköajoneuvojen yleisimmät merkit olivat puolestaan Tesla (25,3 %), Volkswagen (11,1 %) sekä Mercedes-Benz (7,4 %). Tesloista noin puolet oli uusia ja puolet käytettyjä.