Automaattivaihteiston öljynvaihtolaitteet

Myös automaattivaihteisto saattaa kaivata huoltoa jossakin vaiheessa elinkaartaan.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 5/2021:

Automaattivaihteistolle ei yleensä ilmoiteta varsinaista huolto- tai öljynvaihtoväliä. Usein ensiasennusöljy on niin sanottu lifetime-tuote, eli sen ominaisuuksien katsotaan säilyvän riittävinä koko ajoneuvon laskennallisen käyttöiän.

Koska ajoneuvovalmistajan ja kuluttajan näkemys käyttöiästä poikkeaa yleensä melkoisesti, jossakin vaiheessa on syytä harkita myös automaattivaihteiston öljynvaihtoa. Vaikka öljy itsessään olisikin käyttökelpoista, vaihteistoon kertyy epäpuhtauksia esimerkiksi kitkapintojen kuluessa.

2000-luvun automaattivaihteiston ohjaus on toteutettu pääsääntöisesti sähköisesti ohjatulla venttiilikoneistolla. Solenoidiohjauksesta huolimatta venttiilikoneiston toiminta perustuu edelleen luistiventtiileihin, jotka ohjaavat öljynpaineen kulloinkin tarvittavalle lukintaelimelle. Luistien välykset ovat varsin pieniä, joten vaihteistoöljyssä ei tulisi olla epäpuhtauksia.

Epäloogiset vaihtotapahtumat, nykiminen tai sivuäänen ilmaantuminen ovat selkeitä merkkejä siitä, että vaihteistossa ei ole kaikki kunnossa. Tässä vaiheessa öljynvaihto voi tosin olla jo myöhäistä, mutta yleensä se on kuitenkin kustannustehokkain tapa lähteä purkamaan ongelmaa.

Huuhtelulla puhdasta

Perinteinen menetelmä automaattivaihteiston öljyjen vaihtamiseksi on ollut yksinkertainen vanhan öljyn valutus ja uuden lisääminen. Öljypohjassa on kuitenkin vain osa öljystä. Varsinkin jos järjestelmä on varustettu vaihteistoöljyn jäähdyttimellä, melkoinen osa öljystä jää vaihtamatta.

Jotta mahdollisimman iso osa öljystä saadaan vaihdettua, vaihteiston öljypumpun tulee osallistua vaihtoprosessiin. Tämä onnistuu vain, jos moottori on käynnissä. Esimerkiksi öljynjäähdyttimen paluuletku irrottamalla voidaan pumpun antaa pumpata vanhaa öljyä ulos järjestelmästä, ja mekaanikko lisää uutta öljyä tilalle.

Tällainen vaihtotyö on pahimmillaan melkoista sähläämistä. Jos uutta öljyä ei lisätä riittävän nopeasti, järjestelmään saattaa myös joutua ilmaa, joka saa aikaan öljyn vaahtoamisen. Joka tapauksessa tällainen menetelmä on kahden mekaanikon työ.

Tehokkain ja helpoin menetelmä automaattivaihteiston öljynvaihtoon on työhön suunnitellun vaihtolaitteen käyttö. Öljynvaihtokone on suunniteltu niin, että sillä voidaan ennen uuden öljyn lisäämistä myös huuhdella vaihteisto. Yleensä huuhtelu tapahtuu niin, että vanhaa öljyä kierrätetään öljynvaihtokoneessa olevan suodattimen läpi.

Öljyä kierrätetään läpi vaihteiston ja öljynvaihtokoneen jonkin aikaa, jotta myös vaihteistossa lymyävä lika saadaan liikkeellä ja ulos vaihteistosta. Huuhtelua voidaan myös tehostaa tarkoitukseen suunnitellulla huuhteluaineella.

Puhdistusprosessin aikana vaihteistoa pyritään käyttämään niin, että kaikki välityssuhteet käydään läpi useampaan kertaan. Näin huuhtelu yltää myös venttiilikoneiston ja lukintaelimien ohjauskanavien läpi. Kun huuhtelu on suoritettu, vaihteistoon voidaan lisätä uusi öljy ja haluttaessa esimerkiksi kitkapintoja tai tiivisteitä elvyttävä lisäaine.

Helpotusta vaihtotyöhön

Automaattivaihteiston öljynvaihtokone sisältää pumpun tai pumppuja, joilla huuhtelu, vanhan öljyn poistaminen ja uuden lisääminen hoidetaan. Yleensä huoltoletkujen painetasoja tarkkaillaan työn aikana, jotta vaihteisto ei pääse vaurioitumaan eikä öljyn määrä pääse liian alhaiseksi tai korkeaksi. Lisäksi poistettavan ja lisättävän öljyn määrän tulisi täsmätä. Yleensä tämä on järjestetty vaaoilla ja tiedolla öljyn ominaispainosta.

Tämänkertaisen Laitekatsauksen vaihtolaitteet ovat automaattisia, eli eri työvaiheiden välillä mekaanikon ei tarvitse suuremmin ponnistella. Osassa laitteita huuhtelu- tai lisäaine lisätään erikseen, osassa nämäkin vaiheet hoituvat nappia painamalla tai jopa täysin automaattisesti.

Jos vaihteiston suodatin vaihdetaan, automaattinen prosessi keskeytyy työvaiheen ajaksi. Osa laitteista ottaa huomioon myös suodattimen vaihdon yhteydessä öljypohjasta mahdollisesti tulevan öljymäärän ja osaa lisätä riittävän määrän uutta öljyä.

Laitteiden erovaisuudet tulevat lähinnä instrumentoinnista, pumppujen säätölogiikasta, automaatioasteesta sekä hintaan kuuluvista vakiovarusteista. Ajoneuvotietokanta sekä eri ajoneuvoihin saatavat adapterit mahdollistavat mahdollisimman laajan asiakaskunnan, joten niihin kannattaa panostaa laitetta hankittaessa.

Tutustu laitetarjontaan alla olevan pdf-taulukon avulla!

Teksti: Harri Miinin

Linkki PDF-taulukkoon