Automaattiset ilmastointihuoltolaitteet

Henkilöautojen ilmastointijärjestelmien kylmäaineeksi vaikuttaisi toistaiseksi vakiintuneen R1234yf.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 4/2021:

Keskustelu ajoneuvojen ilmastointilaitteiden ja ennen kaikkea niissä käytettävän kylmäaineen ympärillä on käynyt välillä kiivaanakin. Vanhempien kylmäaineiden merkittävän suuri ilmaston lämpenemiskerroin (GWP, global warming potential) on ajanut valmistajat kehittämään uusia, vähemmän haitallisia aineita.

Tällä hetkellä valtaosa henkilöautovalmistajista luottaa Honeywellin kehittämään R1243yf-kylmäaineeseen, jonka GWP-arvo on maltillinen 4. Vertailun vuoksi: vanhan R134a-kylmäaineen vastaava vertailuluku on huikea 1430.

Pyrkimys vähentää kasvihuoneilmiötä kiihdyttävien kylmäaineiden pääsyä ilmakehään on tehnyt luonnollisesta kasvihuonekaasusta, tuttuakin tutummasta hiilidioksidista, varsin houkuttelevan vaihtoehdon ajoneuvojen kylmäaineeksi. Sen GWP:hän on 1. R744-yhdistenimellä tunnettu hiilidioksidi ei kuitenkaan toistaiseksi ole löytänyt tietään henkilöautokokoluokan ilmastointijärjestelmiin ainakaan laajemmassa mittakaavassa.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen myötä koko ilmastointilaitejärjestelmä saattaa kokea melkoisia mullistuksia, jos ilmalämpöpumput ottavat kokonaisvaltaisen roolin auton ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmästä. Tässä saattaakin piillä syy ajoneuvovalmistajien haluttomuuteen kehittää korkeita käyttöpaineita edellyttäviä hiilidioksidijärjestelmiä.

Mittaustarkkuus paranee

Tämänkertaiseen Laitekatsaukseen on koottu laitetiedot R1234yf-kylmäaineelle soveltuvista korjaamokäyttöön tarkoitetuista automaattisista ilmastointihuoltolaitteista. Katsauksessa huoltolaite on luokiteltu automaattiseksi, jos se suorittaa vähintään kylmäaineen poiston, järjestelmän alipaineistuksen sekä öljyn, mahdollisen väriaineen ja puhdistetun kylmäaineen lisäämisen ilman, että käyttäjän tarvitsee aktiivisesti niihin vaikuttaa.

Kylmäaineiden hinnan kohottua viime vuosina merkittävästi on yhä tärkeämmäksi ominaisuudeksi noussut kylmäaineen mittaustarkkuus. Jokainen lisätty gramma tulisi saada dokumentoitua laskutusta varten. Riittävän tarkalla mittauksella vältetään siis sekä yli- että alitäytös, mutta lisäksi myös kylmäaineen ilmaisjakelu. Tarkimmat huoltolaitteet kykenevät jopa gramman tarkkuuteen, mutta tyypillinen mittatarkkuus on 5–10 gramman välissä.

Vakiovarusteisella ilmastointihuoltolaitteella hoituvat päivittäiset huollot. Jos kuitenkin ajoneuvon ilmastointijärjestelmä todetaan esimerkiksi huollon yhteydessä tyhjäksi, mahdollinen vuoto täytyy paikallistaa ja korjata. Sen jälkeen on suoritettava koepaineistus ennen täyttöä.

Useimpiin ilmastointihuoltolaitteisiin saa lisävarusteena typpisarjan, jolla järjestelmä saadaan huuhdeltua ja koepaineistettua. Järjestelmän mahdollinen vuoto paikallistuu helpoiten ultraviolettivalossa näkyvällä väriaineella. Väriaine lisätään järjestelmään ja vuotoa etsitään ultraviolettivaloa ja erityisiä laseja käyttäen. Väriaine- ja koepaineistussarjat ovatkin lähes välttämättömät hankinnat ilmastoinnin huoltoja tekevälle korjaamolle.

Öljyt haltuun

Ilmastointijärjestelmän kompressori vaatii rakenteensa vuoksi voitelua. Erillistä voitelukiertoa ei kompressorille ole kustannustehokasta järjestää, koska saman asian ajaa myös kylmäaineen mukana kulkeva voiteluaine. Koska voiteluainetta on aina sitoutuneena kylmäaineeseen, ilmastoinnin huollon yhteydessä täytyy lisätä tuoretta kompressoriöljyä järjestelmän tyhjennyksessä poistuneen määrän verran.

Ilmastointihuoltolaite suorittaa järjestelmän tyhjennyksen yhteydessä öljyn erottamisen järjestelmästä poistetusta kylmäaineesta ja useimmiten myös punnitsee määrän. Näin järjestelmään voidaan lisätä oikea määrä öljyä sieltä poistuneen tilalle.

Kompressoriöljyt luokitellaan tyypin ja viskositeetin mukaan. Yleisimmät henkilöautoissa käytettävät öljytyypit ovat PAG, PAO ja POE. Näistä PAG on useimmiten hihnakäyttöisten kompressorien niin sanottu ensiasennusöljy.

PAG-öljy pystyy sitomaan itseensä jonkin verran kosteutta, joten se suojaa kompressoria ja muita komponentteja kosteuden vaikutuksilta. Kosteuden sitomiskykynsä vuoksi PAG-öljy täytyy säilyttää ilmatiiviisti, joten se edellyttää huoltolaitteelta hermeettisesti suljettua öljynlisäysjärjestelmää.

PAO-öljy ei ime itseensä kosteutta, joten sen säilytys ja käyttö ei ole niin vaativaa. PAO-öljy soveltuu käytettäväksi ainoastaan R134a-kylmäaineen kanssa, joten sitä ei tule lisätä R1234yf-kylmäaineelle suunniteltujen järjestelmien korvausöljynä.

Sähkömoottorilla toimivat kompressorit edellyttävät kompressoriöljyltä sähkön johtamattomuutta. Sähkö- ja hybridiautojen ilmastointijärjestelmissä tuleekin käyttää POE-öljyjä, jotka pääsääntöisesti täyttävät tämän ehdon. Öljyjä lisättäessä kannattaa huomata, että markkinoilla on myös esimerkiksi PAG-öljyjä, jotka soveltuvat sähkökäyttöisille kompressoreilla ja POE-öljyjä, jotka taas eivät sovi. Tämän vuoksi on aina äärimmäisen tärkeää varmistaa soveltuvuus öljy- ja ajoneuvokohtaisesti.

Tutustu laitetarjontaan alla olevan pdf-taulukon avulla!

Teksti: Harri Miinin

Linkki PDF-taulukkoon