Autokantaa nuoremmaksi kierrätyspalkkiolla

Autokannan hidastuneeseen kiertoon saataisiin vauhtia kierrätyspalkkiolla.

Kierrätyspalkkio myönnettäisiin uuden auton hankinnan yhteydessä, jos asiakas on luovuttanut elinkaaren päässä olevan auton kierrätykseen.

”Autokannan kiihtyvä ikääntyminen haastaa liikenteelle asetetut päästötavoitteet. Autokannan uusiutumista voitaisiin nopeuttaa autoveroa alentamalla ja kierrätyspalkkiolla. Kierrätyspalkkio olisi nopeasti toteutettavissa oleva piristysruiske autokannan hidastuneeseen kiertoon”, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo.

Enimmillään 2000 euroa

Kierrätyspalkkion suuruus voisi olla 2 000 euroa ladattavan auton hankintaan ja 1 000 euroa muun päästörajan alittavan auton hankintaan. Päästöraja tulisi asettaa siten, että myös edulliset pieni- ja keskikokoiset bensiiniautot mahtuisivat päästörajan alle ja palkkio nopeuttaisi mahdollisimman paljon autokannan uusiutumista.

”Kierrätyspalkkio vähentäisi päästöjä ja parantaisi liikenneturvallisuutta, sillä myös uudet bensiiniautot ovat selvästi vähäpäästöisempiä ja turvallisempia kuin elinkaarensa päässä olevat autokannasta poistuvat keskimäärin 22-vuotiaat autot”, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala sanoo.

11 000 uutta autoa

Autoalan arvion mukaan vuoden mittaisella kierrätyspalkkiolla hankittaisiin yhteensä noin 11 000 uutta autoa, jos romutuspalkkion budjetti olisi 15 miljoonaa euroa. Kasvaneet auto- ja arvonlisäverotulot kattaisivat palkkion kokonaisbudjetin. Tutkimusten mukaan noin kaksi kolmasosaa kierrätyspalkkion hyödyntävistä ei ilman palkkiota hankkisi uutta autoa. 

Autokannan keski-ikä ja keskimääräinen romutusikä uhkaavat ensi vuonna kasvaa ennätyksellisen paljon uusien autojen heikon kysynnän takia. Autokannan keski-ikä oli vuoden alussa noin 12,9 vuotta. Autokannan keski-iän arvioidaan kasvavan tänä vuonna jo noin 13,2 vuoteen ja ensi vuoden aikana 13,5 vuoteen nykyisellä rekisteröintivauhdilla.